Sinds 1986 presenteert het Festival Midis-Minimes elke zomer korte concerten in het Koninklijk Conservatorium Brussel. Deze vinden elke weekdag plaats, van 1 juli tot 31 augustus, en duren 35 minuten. 
Nieuwsgierigheid, verscheidenheid en ontdekkingen lopen als een rode draad doorheen de programmering. Die is internationaal, focust zich op kamermuziekensembles en beslaat alle periodes, van de middeleeuwen tot nu. Centraal staat het begrip ‘ontdekking’, dat zowel op het repertoire als op de uitvoerders slaat. Dit gaat gepaard met een zo laag mogelijke toegangsprijs (6 euro), zodat concerten voor iedereen toegankelijk zijn. Sinds 2002 werkt Midis-Minimes samen met 30CC in Leuven, waar de meeste concerten ook op de affiche van het festival Zomer van Sint-Pieter staan.
 
Historiek
De vzw Opus 3 werd in 1985 opgericht door een groep vrienden en streeft er vanaf het begin naar om het muziekleven in België uit te bouwen. Ze baseert zich hiervoor op de volgende, in haar ogen essentiële, pijlers: het concert als levensader van de muziek, het promoten van musici van eigen bodem en een voorkeur voor ontdekkingen, die met het publiek gedeeld wordt.
Om die doelstellingen te bereiken gaf Opus 3 van 1986 tot 1990 een publicatie uit die tot reflectie uitnodigde en de band tussen alle actoren van het Belgische muziekleven onderhield. Tegelijk zagen verschillende concertreeksen het licht, waaronder het Festival Midis-Minimes, dat het meest uitgewerkt is. De concerten getuigen van een grote kwaliteit en stellen steeds de ontdekking van zowel musici als repertoire centraal. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag en zijn voor iedereen toegankelijk. Het festival heeft de laatste jaren dan wel een evolutie doorgemaakt, maar zijn eenvoudige principes zijn dezelfde gebleven. De deugdelijkheid ervan is al jaren onbetwist.
 
De programmering
We gaan ervan uit dat er niet aan de ene kant geïnitieerden zijn en aan de andere kant passieve luisteraars. Het repertoire vormt een immens gemeenschappelijk patrimonium waaruit de vertolkers kunnen putten en inspiratie halen, en dat het publiek tijdens het concert ontdekt en zich eigen maakt. We verkennen een bijzonder breed repertoire dat van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw reikt en ook niet-Europese muziek omvat. We hopen aan de smaak van bijna iedereen tegemoet te komen, maar willen vooral de luisteraars muziek laten ontdekken die ze niet kennen en zodoende hun kennis verbreden. 
Ook het programmablad is voor een breed publiek bedoeld. De teksten zijn in een bevattelijke taal geschreven en stellen niet alleen de muzikanten voor, maar ook de werken die ze spelen en de context waarin die ontstonden. Dat stimuleert de luistervaardigheid van het publiek, dat aldus verbanden kan leggen met bekende aanknopingspunten. Die programmabladen zijn gratis en worden samen met het toegangsbewijs aan de bezoeker overhandigd, zodat ze iedereen van nut kunnen zijn. 
De programmering is zo breed mogelijk opgevat, beslaat alle periodes en getuigt van een grote diversiteit aan muziekgenres.